zoek  

Colofon


Zomaar een gebeurtenis uit het Kalendarium

Woningbouw - De heer H.W. van Kuijk, eigenaar van een huis aan de Kleibergsepoort beklaagt zich over het gedrag van de heer S. Blom. Blom heeft de open plaats tussen zijn zoutkeet en het huis van Van Kuijk enige tijd gebruikt als opslag voor steenkool. Daarna heeft hij er een schutting geplaatst, die later vervangen werd door een muur met een dubbele deur. Hij heeft daar veel last van zeker nu Blom bezig is om het dak van zijn zoutkeet uit te breiden en zo hoog op te trekken dat het uitzicht van de Societëitskamer op de Zandwijkse dijk geheel weg is. Met een beroep op de publicatie van B en W van 25 juli 1825 vraagt hij de bouw onmiddellijk stil te leggen. In die zin wordt beslist. Later krijgt Blom toestemming om de kolenbergplaats af te dekken met een plat dak dat niet hoger mag zijn dan drie ellen, maar volgens Van Kuijk bouwt hij een schuin dak met pannen. Na een lange juridische strijd mag uiteindelijk een klein deel blijven staan ter beoordeling van de stadsarchitect.

(uit het jaar 1832)

-
Oorspronkelijke uitgave van het Kalendarium van Tiel
De geschiedenis van Tiel aan de hand van een jaartallenoverzicht van de oudste tijden tot en met 2000, werd in de periode 1993-2000 samengebracht in vijf ringbanden en uitgegeven onder auspiciën van de Historische Werkgroep Tiel.

Schrijversgroep: N.W.P. Beutener, G.H. Bonnet, H.M. v.d. Boomgaard, T.J.M. Born, J.G. Daalderop, J.H.F. Gelens, R. de Jongh, H.J. Kers, J.H. Landwehr, W.B.P.M. Lases, H.P.J.E. Merkelbach, F.A.M. Meijer, P.W.F. Ranshuysen, H.W. Rijneke, E.J.M. Robben, P.W. Schipper, E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, J.Ph. van Vugt.
Eindredactie: H.J. Kers en dr. E. Smit.
Foto verantwoording: J.K. Bouwhuis e.a.
Uitg. Tiel,1993-2001. ISBN 90-801668-1-2-3-4-5.

Gebeurtenissen in de periode 2001-2005 zijn later opgenomen in het Lustrumboek 2006 van de Oudheidkamer Tiel e.o. De eindredactie voor dit gedeelte van het Kalendarium berustte bij H.J. Kers, G.A. Kers-Scholten, A. Nekeman.
De periode 2006 - 2010 was (onder eindredactie van A. Nekeman) gereedgemaakt voor het Lustrumboek 2011 maar kon daarin geen plaats krijgen wegens overmaat aan kopij voor dat boek. Dit gedeelte van het Kalendarium komt wel voor op deze website.
De periode 2011-2015 is bijgehouden door E. Smit en is in december 2019 aan deze website toegevoegd. De jaren na 2015 zijn momenteel nog in bewerking.


Publicatie op internet
De digitalisering van het Kalendarium vond plaats vanaf 2015. Via internet kan hiermee de geschiedenis van Tiel vanaf het ontstaan (rond 890) tot heden worden geraadpleegd.
Opmerking Deel I van het Kalendarium ("oudste tijden") beschrijft de periode waarin Tiel nog niet als zodanig bestond. Het gaat in dit deel om bijvoorbeeld archeologische gegevens en de geschiedenis van het Romeinse Rijk in relatie tot de Betuwe. Over de periode 476-888 na Chr. zijn in het Kalendarium in het geheel geen gegevens vastgelegd.
Deel I zal mede daarom niet worden gedigitaliseerd.


Foto's en foto-verantwoording
Alle foto's kunnen vergroot worden weergegeven door ze aan te klikken.
Enkele in het verleden veel geraadpleegde fotobronnen hebben tegenwoordig een andere naam.