zoek  

Colofon


Zomaar een gebeurtenis uit het Kalendarium

Militaire zaken - Johan de Vries, burger van de stad Tiel, beklaagt zich bij de Magistraat over het volgende: Op 2 april 1666 is hij door de stad Tiel voorgedragen tot Majoor bij de Raad van State en op 13 mei in die functie be√ędigd. Deze functie heeft hij bekleed totdat in 1675 de Prins van Oranje zonder enige reden een ander in zijn plaats heeft benoemd. Hij verzoekt de Magistraat de gecommitteerden van de stad Tiel op de Landdag te instrueren de nieuw aangestelde Majoor Jan Hendrik Dirksman te ontslaan en Jan de Vries opnieuw aan te stellen als Majoor.
N.B. De aanstelling van De Vries had plaatsgevonden ten tijde van het Eerste Stadhouderloos Tijdvak. De stadhouder Willem III had hem ontslagen. Nu er (sinds 1702) opnieuw geen stadhouder meer is, probeert hij zijn functie terug te krijgen.

(uit het jaar 1708)

-
Oorspronkelijke uitgave van het Kalendarium van Tiel
De geschiedenis van Tiel aan de hand van een jaartallenoverzicht van de oudste tijden tot en met 2000, werd in de periode 1993-2000 samengebracht in vijf ringbanden en uitgegeven onder auspiciën van de Historische Werkgroep Tiel.

Schrijversgroep: N.W.P. Beutener, G.H. Bonnet, H.M. v.d. Boomgaard, T.J.M. Born, J.G. Daalderop, J.H.F. Gelens, R. de Jongh, H.J. Kers, J.H. Landwehr, W.B.P.M. Lases, H.P.J.E. Merkelbach, F.A.M. Meijer, P.W.F. Ranshuysen, H.W. Rijneke, E.J.M. Robben, P.W. Schipper, E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, J.Ph. van Vugt.
Eindredactie: H.J. Kers en dr. E. Smit.
Foto verantwoording: J.K. Bouwhuis e.a.
Uitg. Tiel,1993-2001. ISBN 90-801668-1-2-3-4-5.

Gebeurtenissen in de periode 2001-2005 zijn later opgenomen in het Lustrumboek 2006 van de Oudheidkamer Tiel e.o. De eindredactie voor dit gedeelte van het Kalendarium berustte bij H.J. Kers, G.A. Kers-Scholten, A. Nekeman.
De periode 2006 - 2010 was (onder eindredactie van A. Nekeman) gereedgemaakt voor het Lustrumboek 2011 maar kon daarin geen plaats krijgen wegens overmaat aan kopij voor dat boek. Dit gedeelte van het Kalendarium komt wel voor op deze website.
Momenteel wordt gewerkt aan de toevoeging van de gebeurtenissen in de periode 2011-2015.


Publicatie op internet
De digitalisering van het Kalendarium vond plaats in 2015 en werd in het voorjaar van 2016 afgerond. Via internet kan hiermee de geschiedenis van Tiel vanaf het ontstaan (rond 890) tot heden worden geraadpleegd.
Opmerking Deel I van het Kalendarium ("oudste tijden") beschrijft de periode waarin Tiel nog niet als zodanig bestond. Het gaat in dit deel om bijvoorbeeld archeologische gegevens en de geschiedenis van het Romeinse Rijk in relatie tot de Betuwe. Over de periode 476-888 na Chr. zijn in het Kalendarium in het geheel geen gegevens vastgelegd.
Deel I zal mede daarom niet worden gedigitaliseerd.


Foto's en foto-verantwoording
Alle foto's kunnen vergroot worden weergegeven door ze aan te klikken. Na 30 seconden verdwijnt de vergroting vanzelf.
Enkele in het verleden veel geraadpleegde fotobronnen hebben tegenwoordig een andere naam.