zoek  

Colofon


Zomaar een gebeurtenis uit het Kalendarium

Stadsbestuur - Bij akte van de Prins van Oranje zijn tot raden van de stad Tiel aangesteld: Albert van Lidth de Jeude, Bernhard van Welderen, Johan Carel van Bodeck, Adolff Blancken, Cornelis Wijnands van Resandt (of: Wijnants ...), Johan Biel, Dr. Jacob Cock, Pieter van Teffelen en Gijsbert Vulder. Allen leggen de schepeneed af, waarbij ze onder andere beloven niemand te zullen omkopen en afgevaardigden naar de Landdagen te sturen.
N.B. In 1675 komt er dus een. einde aan het "oktrooi tot een vrije keur", het in 1651 verkregen recht om zelf burgemeesters en schepenen te benoemen.

(uit het jaar 1675)

-
Oorspronkelijke uitgave van het Kalendarium van Tiel
De geschiedenis van Tiel aan de hand van een jaartallenoverzicht van de oudste tijden tot en met 2000, werd in de periode 1993-2000 samengebracht in vijf ringbanden en uitgegeven onder auspiciën van de Historische Werkgroep Tiel.

Schrijversgroep: N.W.P. Beutener, G.H. Bonnet, H.M. v.d. Boomgaard, T.J.M. Born, J.G. Daalderop, J.H.F. Gelens, R. de Jongh, H.J. Kers, J.H. Landwehr, W.B.P.M. Lases, H.P.J.E. Merkelbach, F.A.M. Meijer, P.W.F. Ranshuysen, H.W. Rijneke, E.J.M. Robben, P.W. Schipper, E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, J.Ph. van Vugt.
Eindredactie: H.J. Kers en dr. E. Smit.
Foto verantwoording: J.K. Bouwhuis e.a.
Uitg. Tiel,1993-2001. ISBN 90-801668-1-2-3-4-5.

Gebeurtenissen in de periode 2001-2005 zijn later opgenomen in het Lustrumboek 2006 van de Oudheidkamer Tiel e.o. De eindredactie voor dit gedeelte van het Kalendarium berustte bij H.J. Kers, G.A. Kers-Scholten, A. Nekeman.
De periode 2006 - 2010 was (onder eindredactie van A. Nekeman) gereedgemaakt voor het Lustrumboek 2011 maar kon daarin geen plaats krijgen wegens overmaat aan kopij voor dat boek. Dit gedeelte van het Kalendarium komt wel voor op deze website.
Momenteel wordt gewerkt aan de toevoeging van de gebeurtenissen in de periode 2011-2015.


Publicatie op internet
De digitalisering van het Kalendarium vond plaats in 2015 en werd in het voorjaar van 2016 afgerond. Via internet kan hiermee de geschiedenis van Tiel vanaf het ontstaan (rond 890) tot heden worden geraadpleegd.
Opmerking Deel I van het Kalendarium ("oudste tijden") beschrijft de periode waarin Tiel nog niet als zodanig bestond. Het gaat in dit deel om bijvoorbeeld archeologische gegevens en de geschiedenis van het Romeinse Rijk in relatie tot de Betuwe. Over de periode 476-888 na Chr. zijn in het Kalendarium in het geheel geen gegevens vastgelegd.
Deel I zal mede daarom niet worden gedigitaliseerd.


Foto's en foto-verantwoording
Alle foto's kunnen vergroot worden weergegeven door ze aan te klikken. Na 30 seconden verdwijnt de vergroting vanzelf.
Enkele in het verleden veel geraadpleegde fotobronnen hebben tegenwoordig een andere naam.